Svensk tillverkning


Vi har alltid värnat om hög kvalité. Genom att vi fortfarande tillverkar våra strumpor i Sverige har vi full kontroll på både tillverkning och kvalitet. Då all vår verksamhet finns i Dalsjöfors, utanför Borås skapar detta en helhetssyn inom företaget och vi kan därför arbeta med en hög leveranssäkerhet i alla processer.

Man kan tycka att en strumpa är en strumpa men inget kan vara mer fel. Beroende i vilken miljö som strumpan skall användas i måste man kombinera olika material och funktioner för att uppnå maximal effekt och slitstyrka. Genom att dagligen kunna diskutera med våra produktutvecklare och tekniker hittar vi alltid rätt mix till varje kund. Det är ofta de små detaljerna som gör skillnaden i en strumpa.

Vår flexibilitet med tillverkning i egen regi gör att vi ofta kan ställa om i produktionen om så krävs för att hjälpa våra kunder när problem uppstår.

Genom vår tillverkning i Sverige värnar vi om miljön genom minskade transporter.