High Performance Concept

Som en av Nordens största strumpleverantör har vi möjlighet att erbjuda våra tjänster till alla företag som vill ha hög kvalitet när det gäller material, kompetens och tillverkning. Vi samarbetar idag med företag från olika branscher som ex. arbetskläder, mode, sport, skor, jakt, alpint mm.

Vårt koncept omfattar allt från design, produktutveckling till färdig produkt. Med vår långa erfarenhet av utveckling både vad det gäller det tekniska såväl som funktion och slitstyrka utvecklar vi tillsammans med er den bästa lösningen för strumpor beroende i vilken miljö de skall användas i eller vilka krav som ställs.

Av erfarenhet vet vi att det alltid är svårt att veta de rätta volymerna för att kunna ha en leveranssäkerhet till slutkund. Samtidigt vill inget företag binda upp för mycket kapital i varor som skall ligga på lager och riskera kostnader vid förändringar i produktmixen eller minskad orderingång.

Genom att inleda ett samarbete med oss och vårt arbetsätt ”High Performance Concept” kan vi tillsammans eliminera några av de risker som kan uppstå i ett traditionellt arbetssätt med inköp och lagerläggning av stora volymer.

Tillsammans upprättar vi prognoser av ert årsbehov och upprättar en leveransplan. Efter godkännande startar vi tillverkningen och levererar enligt överenskommelse. Vi ansvarar sedan löpande för att råvaror och tillverkningskapacitet finns för ert kommande behov.

Denna form av koncept bygger på ett tätt samarbete för att snabbt kunna agera när förutsättningarna ändras positivt eller negativt. Vi erbjuder oss att hålla ett leveranslager enligt beskrivningen ovan och kan därför leverera mindre eller större kvantiteter än lagda prognoser då behovet uppstår.

Genom vårt koncept kommer vi tillsammans minska kostnader i form av överlager, restorder, rabatterade utförsäljningar, eventuella avskrivningar och ”Working Capital” kommer att få en positiv utveckling. Vi blir er samarbetspartner som ser till att ha full kontroll på produktutveckling, tillverkning och lagernivåer.

Vår erfarenhet genom att arbeta på detta sätt har även gett positiva effekter hos våra kunder då de mer har kunnat lägga fokus på sin ”Core business” och genom vårt koncept minskat de interna kostnaderna.

Välkommen att kontakta oss för mer information.